Missie

De missie van Philos

Vermogende families, stichtingen en bedrijven streven ernaar om hun vermogen effectief te besturen, harmonieus over te dragen aan de volgende generatie en in te zetten voor blijvende maatschappelijke impact.

Philos Advisors is dé partner die families en organisaties begeleidt bij het realiseren van persoonlijke en filantropische doelen, met het oog op toekomstige generaties en de samenleving als geheel. Concreet betekent dit dat wij vermogende families, stichtingen en bedrijven adviseren, inspireren en ondersteunen bij het goed besturen, duurzaam beheren en strategisch overdragen van vermogen ten behoeve van toekomstige generaties en de maatschappij.

In de Oudheid gebruikten de Grieken het woord Philos voor dat wat geliefd of belangrijk is en voor weldoen.
Ook staat Philos voor vriend of reisgenoot.

Werkwijze

  • Persoonlijke benadering met advies op maat, aansluitend op uw kernwaarden en ambities.
  • Strategische en resultaatgerichte werkwijze, met focus op de lange termijn.
  • Verbindend en in nauwe samenwerking met een breed (inter)nationaal netwerk van specialisten en maatschappelijke organisaties.